จงเชื่อมันกับสิ่งที่เราศรัทธานะครับและก็อยากบอกว่าเลิกได้แต่ลืมไม่ลง

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

......................ประวัติส่วนตัว

ชื่อ :    นาย ประนอม แย้มหมื่นไวย์
ชื่อเล่น :  เมฆ   
เกิด : 12/03/2533
กำลังศึกษา  :  พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา ชั้นปีที่ 3 
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อีเมลล์ :  pronommake@gmail.com
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล